De school in 2017/2018

Onderwijskundige ontwikkelingen
Voor het schooljaar 2017-2018 is een plan geschreven met daarin alle beleidsvoornemens. De belangrijkste voedingsbronnen van dit jaarplan zijn: het schoolplan, het inspectierapport en de evaluatie van het huidige jaarplan.
 
De belangrijkste ontwikkelingen voor komend jaar zijn.
 
Pedagogisch klimaat
De regels en routines die in onze school gelden worden dit jaar door alle betrokkenen overzichtelijk op een rij gezet. Maandelijks wordt een 'regel van de maand' aan de kinderen gepresenteerd. Deze regel wordt ook zichtbaar in de school opgehangen.

Betrokken leerlingen
D.m.v. uitdagende materialen, een betekenisvolle, interactieve en gedifferentieerde instructie en door de inzet van het digi-bord willen we blijvend zorgen voor betrokken leerlingen. We oriënteren ons daarnaast op kindgesprekken en het werken met dag- en weektaken. Inzet hiervan kan betrokkenheid eveneens vergroten.
 
Opbrengsten
De opbrengsten van ons onderwijs vragen blijvend onze aandacht. Dit jaar focussen we op Engels.
 
Methoden
In groep 3 werken we met een actuele methode voor aanvankelijk lezen. In de groepen 4 tot en met 8 gaan we met een nieuwe taalmethode aan de slag.
 
Professionalisering
De collega's ontwikkelen dit jaar verder. Het bezoeken van elkaars lessen (collegiale consultatie) en het volgen van nascholing zijn daartoe middelen.