Informatievoorziening

Informatie aan ouders over het onderwijs en de school
Elke 2 á 3 weken verschijnt er een 'Nieuwsbrief'' met allerlei wetenswaardigheden van de school.

Ouderavond
Er worden ook aparte ouderavonden georganiseerd waarin onderwerpen behandeld worden die verband
houden met het onderwijs aan en het opvoeden van de kinderen.

Kijkavond
Eén keer in de twee jaar werken alle groepen aan een project rond een bepaald thema. In het verleden is
bijvoorbeeld gewerkt rond de thema's: landen, vervoer, boeken, euro etc.Op de kijkavond wordt eea
gepresenteerd waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn om het werk te bekijken

Oudermorgens
Een aantal dagen in het schooljaar kunnen ouders een les in de groep van hun kind bijwonen.
Via de 'Nieuwsbrief' wordt hierover verder informatie verstrekt.

Ouderbezoek
Minstens éénmaal per schooljaar maken de leerkrachten van uw kinderen een afspraak voor een
bezoek thuis. Het doel hiervan kan zijn kennismaking, maar ook dat de leerkrachten zich door de ouders
laten informeren over het kind in de thuissituatie. Als een leerkracht voor een tweede jaar dezelfde klas
heeft, zal dit bezoek alleen plaats vinden als de ouders of de leerkracht dit noodzakelijk acht.

Leerkrachten en directie proberen zoveel mogelijk voor vragen en klachten open te staan. De directeur en de
overige personeelsleden zijn na schooltijd beschikbaar. Het is wel prettig als er van te voren een afspraak wordt
gemaakt.