Medezeggenschapsraad

Met ingang van 1 augustus 2009 is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Namens de ouders hebben mevr. J. (Jacoline) Hendrikse-Colijn en mevr. A.(Anneke) Adema - Tebrugge  hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mevr. H. (Hester)de Groot-Schot en mevr. N.(Naomi) Talukder - Roggeveen.
Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. De voorzitter en de secrataris van de
MR hebben zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de voorzitter en de secretaris van de
Rehobothschool zitting in de GMR.
Voor vragen aan de MR kunt u contact opnemen met MR, onder het mailadres mr@gomarusschool.nl.
Voor vragen aan de GMR kunt u contact opnemen onder het
mailadres gmr@rsalphen.nl.

Wilt u het MR reglement, het huishoudelijk reglement van de MR en de statuten van de MR inzien, klik dan
op de links hieronder:

Huishoudelijk reglement MR
Reglement MR
Statuut MR

Notulen vergadering 10-09-2018
Notulen vergadering 05-11-2018
Notulen vergadering 21-01-2019
Notulen vergadering 08-04-2019
Notulen vergadering 11-06-2019
Notulen vergadering 09-10-2019