Aanvraag verlof

Verzoekt voor zijn/haar kind(eren):
Vrijstelling van schoolbezoek toe te kennen:
De reden  graag zo volledig mogelijk omschrijven. Bij verlof vanwege familieomstandigheden, graag de familiebetrekking aangeven.

Indien gewenst dienen noodzakelijke verklaringen te kunnen worden overlegd.

Indien de reden van de verlofaanvraag een bruiloft betreft, dient u een kopie van de uitnodiging (trouwkaart) bij te voegen.
Deze verlofaanvraag dient minimaal 6 schoolweken (verlof wegens gewichtige omstandigheden) of 8 schoolweken (extra verlof) voor aanvang van de verlofdatum te worden verzonden. 
* Verplichte velden